Test nartorolek na oponie 150mm > Skike V9 Fire 150

Posted by      0 Comments  views (122)
Test nartorolek na oponie 150mm > Skike V9 Fire 150
Test Skike V9 Fire 150

Nartorolki na oponie 150 czy 200mm?

Posted by      0 Comments  views (180)
Nartorolki na oponie 150 czy 200mm?
Nartorolki na oponie 150 czy 200mm?

Bardzo terenowo - SKIKE V9 FIRE 200 czy V9 Tour 200mm?

Posted by      0 Comments  views (379)
Bardzo terenowo - SKIKE V9 FIRE 200 czy V9 Tour 200mm?
SKIKE V9 FIRE czy V9 Tour?